ГАРЯЧА ЛІНІЯ
на зв’язку 24 години
Залиште свої дані
і ми зв’яжемося з вами
дякуємо за звернення

Або ж зв’яжіться з нами:

info@imi.org.ua

050 447 70 63

Підтримати ІМІПодай скаргу

Медіачек: висновок щодо матеріалу газети "Автограф"

01.08.2019, 10:00
Фото - kg.ua

У межах спільного механізму громадських організацій “Детектор медіа” та “Інститут масової інформації” для розгляду скарг на ЗМІ “Медіачек” було подано скаргу щодо матеріалу газети «Автограф» під назвою «На Дніпрі стався масовий мор риби» від 27 червня.

Нагадаємо, “Детектор медіа” та “Інститут масової інформації”запустили механізм скарг на неякісні журналістські матеріали, які порушують законодавство та професійні стандарти. На сайтах організацій розміщено спеціальну форму для подання публічної скарги. Поскаржитися може кожен користувач, анонімні скарги не розглядаються. Цей механізм слугуватиме для оперативного консультування щодо порушень у ЗМІ. У разі якщо подані матеріали свідчать про наявність складної ситуації, організації передають скарги до розгляду в Комісію журналістської етики (КЖЕ) та Незалежну медійну раду (НМР).

Наводимо повністю висновок щодо матеріалу:

Висновок №16 щодо матеріалу газети «Автограф» під назвою «На Дніпрі стався масовий мор риби»

І.Дані щодо скарги та оскарженого матеріалу

 1. 11 липня 2019 р. до ініціативи «МедіаЧек» надійшла скарга від головного редактора  "Кременчуцької газети" щодо матеріалу газети «Автограф» під назвою «На Дніпрі стався масовий мор риби» у номері за 27 червня ц.р. Скарга мотивована крадіжкою інтелектуальної власності редакцією газети «Автограф».
 2. Посилання на відповідну заяву на сайті «Кременчуцької газети» тут.

Також редакцією останньої було надано Ініціативі «МедіаЧек» фото відповідної сторінки з газети «Автограф».

 1. Зміст претензій редакції «Кременчуцької газети» до редакції газети «Автограф». У скарзі зазначається, що в номері за 27 червня редакція газети «Автограф» розмістила матеріал про масовий мор риби і використала фотографію “Кременчуцької газети”. Стверджується, що  редактор “Кременчуцької газети” О.Булашев особисто фотографував рибу і розмістив цю фотографію на сайті видання. Але редакція «Автографу» нібито трохи підрізала світлину і виставила в своєму виданні.
 2. Редакції газети «Автограф» Ініціативою було надіслано на електронну пошту, зазначену в вихідних даних, прохання прокоментувати звинувачення з боку редакції «Кременчуцької газети», відповіді на яке від редакції газети «Автограф» не надійшло.

ІІ. Стандарти журналістської етики та законодавство, які регулюють дану сферу суспільних відносин

 1. Кодекс етики українського журналіста:

«Плагіат несумісний із званням журналіста.» (п. 14).

 1. Закон України «Про авторське право й суміжні права» (№ 3792-XII):
 • «службовий твір - твір, створений автором у порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем;» (ст. 1);
 • «об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:… фотографічні твори,..» (п. 10 ч. 1 ст. 8);
 • «до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:
 • а) виключне право на використання твору;
 • б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.» (ч. 1 ст. 15);
 • «Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.» (ч. 2 ст. 16);
 • «Порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для захисту таких прав, у тому числі судового, є:
 • а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їхні майнові права, визначені статтями 15, 17, 27, 39-41 цього Закону, з урахуванням умов використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, передбачених статтями 21-25, 42, 43 цього Закону, а також зловживання посадовими особами організації колективного управління службовим становищем, що призвело до невиплати або неналежних розподілу і виплати винагороди правовласникам;
 • в) плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору»(ст. 50).

ІІІ. Оцінка розглядуваного матеріалу

 1. Питання дотримання авторського права щодо фотографій, використаних в друкованих виданнях, є одним з проблемних в українській журналістиці. Порівняно з дотриманням вказаних прав на журналістські тексти, дане питання має свою специфіку.
 2. Порівняння використаних у ЗМІ фото. На веб-сайті «Кременчуцької газети» оприлюднено матеріал під назвою «Шок: у Кременчуці масова загибель риби на Дніпрі (Доповнено)», датований 23 червня ц.р. Матеріал ілюструється низкою фото. У той же час у примірнику газети «Автограф» наявний матеріал під назвою «На Дніпрі стався масовий мор риби», датований 27 червня ц.р., проілюстрований також кількома фото. Друге зверху фото з веб-сайту «Кременчуцької газети» майже ідентичне крайньому зліва фото з примірника газети «Автограф». Зокрема ракурс зйомки виглядає ідентичним: на обох фото зображений край водойми з мертвою мілкою рибою на березі. На обох фото в лівій частині помітні бетонні берегові укріплення, вгорі кожного з фото в далині – металева вежа. Конфігурації розміщення тушок мертвої риби на обох фото практично ідентичні. Відмінності наявні лише в тому, що на верхню частину фото з примірника газети «Автограф» уміщено текст «риба та раки буквально встелили береги Дніпра», а також в даного фото верхня та нижня частини містять менше зображення, тобто це фото виглядає усіченою копією фото з сайту «Кременчуцької газети».
 3. Ініціативою взято до уваги, що з двох майже однакових фото опублікування на веб-сайті «Кременчуцької газети» датоване на 4 дні раніше за фото з газети «Автограф». Також взято до уваги нереагування редакції останньої з газет на прохання Ініціативи надати коментарі щодо претензій до фото (прохання було надіслане на адресу електронної пошти, вказану у вихідних даних цієї газети, тобто через задекларований редакцією засіб її зв̕̕язку з аудиторією та ін. суб̕̕єктами і в спосіб, який також дозволяє зафіксувати зміст повідомлень. Повідомлень від сервісу електронної пошти про нефункціонування чи неотримання на електронну пошту в ін. спосіб редакцією даного листа не надходило).
 4. Закон України «Про авторське прав й суміжні права» визначає, що для використання вже оприлюдненого фото необхідна згода володільця авторського права, в даному випадку – роботодавця автора фото, тобто суб̕̕єкта, що виконує функції редакції «Кременчуцької газети». На відміну від законодавчих винятків щодо використання текстів журналістських матеріалів, які в низці випадків допускаються без згоди їхніх авторів, такі винятки не стосуються фотографій. Зі скарги випливає, що редакція газети «Автограф» не запитувала згоди на використання фото. Дана редакція не відреагувала на прохання від Ініціативи прокоментувати претензію, а опубліковане в газеті «Автограф» фото датоване пізніше, порівняно з фото на веб-сайті «Кременчуцької газети». Дані обставини в сукупності дають достатні підстави вважати, що редакція газети «Автограф» без дозволу правоволодільця використала фото «Кременчуцької газети».
 5. Щодо порушення Кодексу етики українського журналіста. Кодекс оперує терміном «плагіат», не надаючи його визначення або ознак цієї дії. Натомість Закон України «Про авторське прав й суміжні права» визначає порушення у формі плагіату як опублікування твору під певним іменем.

Але в даному випадку опублікування обидвох фото було здійснено без зазначення імені автора (або володільця майнових авторських прав).

При вирішення питання щодо того, наскільки широко необхідно тлумачити термін «плагіат» в даному Кодексі, Ініціативою було взято до уваги Рішення Комісії з журналістської етики від 17 жовтня 2017 р. за скаргою від імені пана Вільяма Мюррея (William Murray) за п. 14 Кодексу. В резолютивній частині даного рішення зокрема зазначається: «Наголосити, що використання результатів чужої авторської праці у будь-якій формі – як текстів, так і візуальних творів – несумісно із професійною діяльністю журналіста.» Тобто Комісією застосовується розширювальне тлумачення терміну «плагіат» в Кодексі, охоплюючи будь-яке використання чужих творів, очевидно якщо воно не санкціоноване правоволодільцем або законом.

Виходячи з цього Ініціатива «МедіаЧек» також вважає, що в розглядуваному випадку, зважаючи на викладене в попередніх пунктах, мало місце порушення п. 14 Кодексу етики українського журналіста.

З урахуванням вищенаведеного констатуємо, що редакцією газети «Автограф» у її випуску за 27 червня ц.р. при використанні фото для ілюстрації матеріалу «На Дніпрі стався масовий мор риби» було порушено вимоги п.14 Кодексу етики українського журналіста, а також допущено порушення за п. «а»ст. 50 Закону України «Про авторське право й суміжні права».

31 липня 2019 р.

Сподобалася стаття? Допоможи нам бути ще крутішими!