ГАРЯЧА ЛІНІЯ(050) 447-70-63
на зв’язку 24 години
Залиште свої дані
і ми зв’яжемося з вами
дякуємо за звернення

Або ж зв’яжіться з нами:

[email protected]

(050) 447-70-63

Подай скаргу

Договір оферти

18.05.2014, 04:07

Договір приєднання (оферта)

про надання беззворотьної фінансової допомоги (добровільного пожертвування)

 

 1. Даний договір є договором, який укладається відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України Громадською організацією «Інститут масової інформації» (код ЄДРПОУ 24075824, далі за текстом ІМІ) та юридичною або фізичною особою, яка має намір здійснити беззворотню фінансову допомогу (добровільне пожертвування) на користь ІМІ заради здійснення останньою своєї статутної діяльності.
 2. Від імені ІМІ виступає Виконавчий директор О.Романюк, що діє на підставі Статуту.
 3. Юридична або фізична особа, яка здійснює беззворотню фінансову допомогу (добровільне пожертвування) далі за текстом називається Донатор.
 4. Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Донатором у власність ІМІ грошових коштів, шляхом здійснення беззворотньої фінансової допомоги (добровільного пожертвування) на здійснення статутної діяльності ІМІ.
 5. Даний договір не є договором надання послуг, виконання робіт, продажу товарів тощо, не має на меті отримання прибутку як ІМІ, так і іншими особами, не передбачає передачу Донатору прав контролю над ІМІ або іншого впливу на статутну діяльність ІМІ.
 6. Здійснення грошового переказу з боку Донатора на користь ІМІ означає повне і безумовне прийняття Донатором умов даного Договору, а саме: що Донатор згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений зі Статутом ІМІ, який розміщений в електронному вигляді на веб-сайті ІМІ, ознайомлений із цілями, завданнями ІМІ та напрямками її діяльності і повною мірою усвідомлює та згоден з предметом даного Договору.
 7. Беззворотня фінансова допомога (добровільне пожертвування) не є цільовим внеском для здійснення конкретного виду діяльності ІМІ або досягнення нею конкретної цілі, і може використовуватись з боку ІМІ на власний розсуд в рамках статутної діяльності ІМІ.
 8. Беззворотня фінансова допомога (добровільне пожертвування) здійснюється через мережу Інтернет за допомогою визначених ІМІ платіжних систем і засобів. Інформація про такі платіжні системи і засоби розміщена на веб-сайті ІМІ.
 9. Донатор самостійно визначає розмір беззворотньої фінансової допомоги (добровільного пожертвування) та періодичність надання: одноразову чи періодичну.
 10. Здійснення грошового переказу з боку Донатора на користь ІМІ означає згоду на обробку персональних даних Донатора, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» в обсязі, необхідному для здійснення перерахування грошового переказу, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідно до вимог законодавства України.
 11. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням беззворотньої фінансової допомоги (добровільного пожертвування), несе ІМІ.
 12. Питання, не врегульовані даним Договором, регулюються положеннями чинного законодавства України.
 13. У випадку виникнення конфліктів у зв’язку з виконанням даного Договору сторони вирішують такі конфлікти відповідно до чинного законодавства України.
Liked the article?
Help us be even more cool!