ГАРЯЧА ЛІНІЯ(050) 447-70-63
на зв’язку 24 години
Залиште свої дані
і ми зв’яжемося з вами
дякуємо за звернення

Або ж зв’яжіться з нами:

[email protected]

(050) 447-70-63

Подай скаргу

Відповідальність за порушення законодавства у сфері медіа

29.12.2022, 16:39

Діяльність засобів масової інформації є визначним елементом інформування суспільства про важливі події. Ухвалений Закон України "Про медіа" передбачає норми, які врегульовують роботу засобів масової інформації. Незважаючи на правовий захист, яким користуються засоби масової інформації згідно з міжнародними конвенціями та внутрішніми нормами, у разі порушення норм законодавства у сфері медіа передбачено відповідальність (Розділ 8 Закону України "Про медіа" (далі – Закон).

Відповідно до Закону Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) здійснює нагляд та контроль за дотриманням суб’єктами у сфері медіа законодавства та/або умов ліцензій, заходи та дії щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства у сфері медіа з боку суб’єктів у сфері медіа.

Під час розгляду питання про порушення суб’єктом у сфері медіа законодавства та/або умов ліцензії Національна рада бере до уваги:

 • результати офіційного моніторингу Національної ради;
 • пояснення суб’єкта у сфері медіа, посадових і службових осіб, інших осіб;
 • висновки експертів;
 • інформацію, що надана іншими державними органами в межах їхньої компетенції; 
 • матеріали перевірок, проведених Національною радою;
 • будь-які інші фактичні дані, що дають можливість встановити наявність або відсутність порушення.

За результатами розгляду питання про порушення законодавства та/або умов ліцензії Національна рада ухвалює одне з таких рішень:

1) про відсутність порушення законодавства та/або умов ліцензії;

2) про проведення додаткової перевірки;

3) про застосування до суб’єкта у сфері медіа заходів реагування. 

До заходів реагування належать:

 • Припис (виноситься Національною радою без проведення перевірки в разі вчинення суб’єктом у сфері медіа незначного порушення законодавства, строк для ухвалення рішення не може перевищувати 30 днів з моменту виявлення порушення та має містити докладний опис виявленого порушення та застереження щодо недопущення такого порушення в майбутньому).
 • Штраф (рішення Національної ради про застосування є виконавчим документом, підлягає примусовому виконанню, суб’єкт зобов’язаний сплатити штраф упродовж 60 днів із дня оприлюднення відповідного рішення на вебсайті Національної ради).
 • Анулювання ліцензії за рішенням суду (рада зобов’язана протягом трьох робочих днів із дня отримання такого рішення внести відповідні зміни до реєстру суб’єктів у сфері медіа та оприлюднити інформацію про це на своєму вебсайті).
 • Скасування реєстрації (Національна рада зобов’язана повідомити суб’єкта у сфері медіа про скасування його реєстрації, внести відповідні зміни до реєстру та оприлюднити інформацію про це на своєму вебсайті впродовж трьох робочих днів після ухвалення такого рішення).
 • Заборона видання та розповсюдження друкованого медіа (Національна рада на підставі рішення суду щодо заборони видання та розповсюдження друкованого медіа має право звернутися до правоохоронних органів, інших державних органів та посадових осіб із заявою про вилучення тиражу друкованого медіа).
 • Тимчасова (за рішенням Національної ради) або повна заборона (за рішенням Національної ради або за рішенням суду) поширення онлайн-медіа.

Порушення суб’єктами у сфері медіа вимог законодавства та/або умов ліцензії поділяються на:

1. Незначні (порушення умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення; ненадання, порушення строків надання інформації на запит Національної ради, строків внесення змін до реєстру, які ліцензіат чи реєстрант самостійно вносять до реєстру, нерозміщення актуальних відомостей про структуру власності на своєму вебсайті (у разі його наявності); порушення вимог щодо повідомлення вихідних даних; порушення вимог мовлення у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, порядку надання доступу до подій значного суспільного інтересу, вимог щодо поширення програм з платними інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами), щодо обліку і зберігання програм, вимог та обмежень щодо порядку поширення (розповсюдження) реклами та спонсорства; порушення на 10 і менше відсотків вимог щодо обсягів європейського та/або національного продукту, радіомовником вимог щодо забезпечення частки пісень державною мовою). 

2. Значні (поширення висловлювань, що підбурюють до дискримінації чи утисків стосовно окремих осіб та їхніх груп на основі етнічного та соціального походження, громадянства, раси, релігії та вірувань, віку, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, інвалідності або за іншою ознакою, розповсюдження та демонстрування фільмів, розповсюдження та демонстрування яких заборонено відповідно до Закону України "Про кінематографію", поширення пропаганди вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, пропаганди жорстокого поводження з тваринами, інструкцій або порад щодо виготовлення, придбання або використання вибухових, наркотичних чи психотропних речовин, інформації, що заперечує або виправдовує злочинний характер комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років в Україні, злочинний характер націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, створює позитивний образ осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік (крім випадків, пов’язаних з розвитком української науки та культури), працівників радянських органів державної безпеки, виправдовує діяльність радянських органів державної безпеки, встановлення радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, інформації, що містить символіку комуністичного або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, інформації, що принижує або зневажає державну мову, порушення більш як на 10 % вимог щодо обсягів європейського та/або національного продукту, радіомовником вимог щодо забезпечення частки пісень державною мовою, поширення інформації, що може завдати шкоди фізичному, психічному або моральному розвитку дітей, без спеціальних попереджень та/або з порушенням часу розповсюдження, порушення вимог законодавства України щодо форми, маркування, порядку поширення (розповсюдження), джерел та порядку фінансування агітації, інших обмежень, визначених законодавством для агітації в медіа під час виборів та референдумів, а також порушення вимог законодавства України щодо участі медіа в інформаційному забезпеченні виборів та референдуму, неподання у визначені цим Законом строки заяви про внесення змін до реєстру, поширення програм та матеріалів (крім інформаційних та інформаційно-аналітичних), серед учасників яких є особи, внесені до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, висвітлення діяльності органів влади держави-агресора (держави-окупанта) в інформаційних та інформаційно-аналітичних програмах без супроводження повідомленням про статус держави-агресора (держави-окупанта), невиконання умов ліцензії, крім вимог до програмної концепції мовлення, відсутність мовлення лінійного медіа впродовж 14 днів поспіль крім випадків, коли це спричинено обставинами, які не залежать від волі суб’єкта, відмова в проведенні перевірки.

3. Грубі (поширення закликів до насильницької зміни, повалення конституційного ладу України, розв’язування або ведення агресивної війни або воєнного конфлікту, порушення територіальної цілісності України, ліквідації незалежності України, інформації, яка виправдовує чи пропагує такі дії, висловлювань, що розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість до окремих осіб чи їхніх груп за національною, расовою чи релігійною ознакою, пропаганди або закликів до тероризму та терористичних актів, інформації, що виправдовує чи схвалює такі дії, порнографічних матеріалів, а також матеріалів, що заохочують сексуальну експлуатацію та насильство над дітьми, демонструють статеві відносини дітей, використовують образ дітей (візуальний запис образу дітей) у видовищних заходах сексуального чи еротичного характеру, інформації, що містить пропаганду російського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, а також символіку воєнного вторгнення російського тоталітарного режиму, крім випадків, передбачених Законом України "Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україні", відмова в поширенні офіційних повідомлень про надзвичайні ситуації, поширення інформації, що висвітлює збройну агресію проти України як внутрішній конфлікт, громадянський конфлікт чи громадянську війну, якщо наслідком цього є розпалювання ворожнечі чи ненависті або заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу чи порушення територіальної цілісності, недостовірних матеріалів щодо збройної агресії та діянь держави-агресора (держави-окупанта), її посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються державою-агресором (державою-окупантом), у разі якщо наслідком цього є розпалювання ворожнечі чи ненависті або заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу чи порушення територіальної цілісності, повторна відмова в проведенні перевірки впродовж останнього року, ведення діяльності, яка відповідно до цього Закону може здійснюватися лише за умови отримання ліцензії та/або реєстрації, без отримання відповідної ліцензії та/або без реєстрації).

Строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства та/або умов ліцензії становить один рік із дня вчинення порушення.

Окремо слід зазначити, що суб’єкти у сфері медіа та їхні працівники не є відповідальними за поширення інформації, забороненої цим Законом, а також інформації, що не відповідає дійсності, порушує права і законні інтереси особи, якщо ця інформація:

 • є дослівним або в переказі без спотворення суті відтворенням матеріалів, опублікованих іншим зареєстрованим медіа або точним за змістом відтворенням оригінальних матеріалів іноземного медіа з посиланням на них;
 • була отримана у відповідь на запит на інформацію, поданий відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", або у відповідь на звернення, подане відповідно до Закону України "Про звернення громадян";
 • містилася в офіційних повідомленнях або одержана від державних органів, органів місцевого самоврядування (зокрема, іноземних) у письмовій формі, в тому числі була оприлюднена на їхніх вебсайтах та сторінках на платформах спільного доступу до інформації;
 • є дослівним відтворенням публічних виступів чи повідомлень юридичних осіб, державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, народних депутатів України, кандидатів на виборні посади;
 • поширювалася без попереднього запису та містилась у виступах осіб, які не є працівниками відповідного суб’єкта у сфері медіа, якщо працівники такого суб’єкта вжили заходів щодо припинення порушення.

Суб’єкти у сфері медіа та їхні працівники не є відповідальними за поширення інформації, що містить таємницю, яка спеціально охороняється законом, якщо ці відомості не було отримано незаконним шляхом, за поширення інформації з обмеженим доступом, якщо суд встановив, що ця інформація є суспільно необхідною (суспільно значимою). 

Суб’єкти у сфері онлайн-медіа звільняються від відповідальності за поширення недостовірної інформації, а також інформації, заборону поширення якої передбачено статтями 36, 42 та 119 Закону, якщо така інформація була поширена користувачами в розділах для коментування чи розміщення користувацьких публікацій на вебсайті чи вебсторінці такого медіа, за умови що суб’єкт у сфері онлайн-медіа обмежив доступ до такої інформації впродовж трьох робочих днів із моменту отримання відповідної скарги чи припису Національної ради. Також суб’єкти у сфері медіа звільняються від відповідальності, якщо вони нададуть належні та достатні докази того, що порушення вимог закону відбулося внаслідок незаконного втручання третіх осіб у діяльність суб’єктів у сфері медіа, і поширення інформації, забороненої цим Законом, відбулося без редакційного контролю відповідного суб’єкта у сфері медіа.

З норм Закону вбачається, що Національній раді надано комплексний набір необхідних повноважень та інструментів для здійснення дієвого нагляду та контролю за дотриманням законодавства суб’єктами у сфері медіа, а в разі виявлення порушень застосовуються заходи реагування (штраф, анулювання ліцензії за рішенням суду, скасування реєстрації, заборона видання та розповсюдження друкованого медіа, тимчасова або повна заборона поширення онлайн-медіа). Заходи реагування пропорційні до виду порушень суб’єктами у сфері медіа вимог законодавства та/або умов ліцензії. 

Юристка Соломія Гулаткан, для ІМІ

Liked the article?
Help us be even more cool!