ГАРЯЧА ЛІНІЯ(050) 447-70-63
на зв’язку 24 години
Залиште свої дані
і ми зв’яжемося з вами
дякуємо за звернення

Або ж зв’яжіться з нами:

[email protected]

(050) 447-70-63

Подай скаргу

Паризька хартія про ШІ та журналістику

21.11.2023, 10:00
Фото – rsf.org
Фото – rsf.org

Як представники медіа та журналістської спільноти, ми визнаємо трансформативний потенціал штучного інтелекту (ШІ) для людства. Ми виступаємо за глобальну співпрацю, яка допоможе впевнитися, що ШІ слугує правам людини, миру й демократії та не стоїть на заваді нашим спільним прагненням і цінностям.

Історія новин та інформації щільно переплетена з технологічним прогресом. ШІ в усіх його виявах – від базової автоматизації до аналітичних і креативних систем – ставить нас перед новою категорією технологій з безпрецедентною спроможністю перетинатися з людським мисленням, знанням і творчістю. Він є значним зсувом у збиранні інформації, пошуку правди, розповіданні історій і поширенні ідей. Відповідно, він докорінно змінить технічні, економічні й соціальні умови журналістської та редакторської діяльності. Залежно від механізму роботи, управління й застосування системи ШІ потенційно можуть спричинити революцію в глобальному інформаційному просторі. Втім, вони також є структурним викликом для права на інформацію. Джерелом права на інформацію є свобода шукати, отримувати й мати доступ до достовірної інформації. Воно вкорінене в міжнародні правові рамки, зокрема Універсальну декларацію прав людини, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права й Міжнародне партнерство з інформації й демократії. Це право лежить в основі фундаментальних свобод думки й самовираження.

Суспільна роль журналістики й ЗМІ – слугувати надійними посередниками між суспільством та індивідом – є наріжним каменем демократії й зміцнює право всіх на інформацію. Системи ШІ можуть значно посприяти ЗМІ у відіграванні цієї ролі, але лише за умови їхнього прозорого, доброчесного й відповідального використання в редакційному середовищі, яке твердо дотримується засад журналістської етики.

Наголошуючи на цих принципах, ми підтримуємо право на інформацію, виступаємо за незалежну журналістику й зобов’язуємося дбати про надійність новин і ЗМІ в епоху ШІ.

1. ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЖУРНАЛІСТИКИ ВИЗНАЧАЮТЬ, ЯК ЗМІ Й ЖУРНАЛІСТИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ТЕХНОЛОГІЇ

Медіа та журналісти послуговуються технологіями, які посилюють їхню спроможність виконувати свою основну місію – забезпечувати універсальне право на якісну й надійну інформацію. Прагнення до цієї мети і її досягнення мають бути рушієм їхнього вибору, коли йдеться про технологічні інструменти.

Використання й розроблення систем ШІ в журналістиці має слугувати наріжним цінностям журналістської етики, як-от правдивість і точність, чесність, неупередженість, незалежність, нешкідливість, відсутність дискримінації, відповідальність, повага до приватності й конфіденційності джерел.

2. ПРІОРИТЕТОМ МЕДІА Є СУБ’ЄКТНІСТЬ ЛЮДЕЙ

Ухвалення рішень людьми має й надалі залишатися ключовим фактором як довгострокових стратегій, так і щоденного редакційного вибору.

Використання систем ШІ має бути свідомим і обґрунтованим рішенням, яке ухвалюють люди. Редакції мають чітко визначати цілі, масштаб і умови застосування кожної системи ШІ. Вони мусять забезпечувати безперервний перехресний нагляд за результатами роботи систем ШІ, впевнюватися, що ті жодним чином не суперечать редакційним засадам користування, й залишати за собою здатність вимкнути ці системи в будь-який момент.

3. СИСТЕМИ ШІ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЖУРНАЛІСТИЦІ, ПОПЕРЕДНЬО ПРОХОДЯТЬ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Системи ШІ, якими послуговуються медіа й журналісти, мусять проходити незалежне, комплексне й ретельне оцінювання за участю груп підтримки журналістики. Результати цього оцінювання мають показати безсумнівну відповідність зазначених систем наріжним цінностям журналістської етики.

Ці системи мусять поважати приватність, інтелектуальну власність і закони про захист даних. Має бути запроваджений чіткий механізм відповідальності за будь-яке недотримання цих вимог. Перевага віддається системам, які працюють передбачувано й можуть бути пояснені простими словами.

4. МЕДІА ЗАВЖДИ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА КОНТЕНТ, ЯКИЙ ПУБЛІКУЮТЬ

ЗМІ беруть на себе редакційну відповідальність, зокрема за своє використання ШІ для збирання, оброблення чи поширення інформації. Вони підзвітні за кожен матеріал, який публікують.

Наслідки, пов’язані з використанням систем ШІ, мають бути передбачені, окреслені й закріплені за людьми для забезпечення дотримання засад журналістської етики та редакційних настанов.

5. МЕДІА ДБАЮТЬ ПРО ПРОЗОРІСТЬ СВОГО ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ШІ

Про будь-яке застосування ШІ, яке посутньо впливає на вироблення чи поширення журналістського контенту, має бути чітко оголошено й повідомлено всім отримувачам інформації водночас із поданням цього контенту.

Медіа мають вести публічний облік систем ШІ, якими вони послуговуються чи колись послуговувалися, де розписано цілі, масштаб і умови застосування цих систем.

6. МЕДІА ДБАЮТЬ ПРО ДЖЕРЕЛО Й ПРОЗОРІСТЬ ПОХОДЖЕННЯ КОНТЕНТУ

Медіа мусять за можливості завжди послуговуватися найсучаснішими інструментами, щоб гарантувати автентичність і прозорість походження контенту, який вони публікують, надаючи надійну інформацію про його джерело й усі зміни, яких він міг зазнати з часом.

Будь-який контент, що не відповідає цим стандартам автентичності, має розглядатися як потенційно оманливий і проходити ретельну перевірку.

7. ЖУРНАЛІСТИКА ПРОВОДИТЬ ЧІТКУ МЕЖУ МІЖ АВТЕНТИЧНИМ І СИНТЕТИЧНИМ КОНТЕНТОМ

Журналісти й медіа намагаються зберігати чітке й надійне розмежування між контентом, отриманим шляхом фізичної фіксації явищ реального світу (як-от фотографії, аудіо- й відеозаписи), і контентом, створеним або посутньо зміненим за допомогою систем ШІ. Перевага має віддаватися використанню автентичних кадрів і записів, які зображують справжні події.

Медіа мають уникати введення громадськості в оману використанням технологій ШІ. Зокрема, їм варто утриматися від створення чи використання згенерованого ШІ контенту, який імітує знімки й записи реального світу або правдоподібно зображає реальних осіб.

8. ШІ-АЛГОРИТМИ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ Й РЕКОМЕНДАЦІЙ ДОТРИМУЮТЬСЯ ПРИНЦИПІВ РІЗНОМАНІТТЯ Й ДОБРОЧЕСНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Механізм роботи й використання систем ШІ для автоматичної персоналізації контенту й рекомендацій у медіа мають спиратися на засади журналістської етики. Подібні системи мають дотримуватися принципів доброчесності інформації й заохочувати спільне розуміння актуальних фактів і точок зору. Вони мусять висвітлювати різноманітні й вдумливі погляди на всілякі теми, сприяти неупередженості й демократичному діалогу. Використання таких систем має бути прозорим, а читачам варто за можливості давати опцію їх вимкнути й отримати нефільтрований доступ до редакційного контенту.

9. ЖУРНАЛІСТИ, МЕДІА ТА ГРУПИ ПІДТРИМКИ ЖУРНАЛІСТІВ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВРЕГУЛЮВАННІ ШІ

Журналісти, медіа та групи підтримки журналістів є незамінними захисниками права на інформацію й мусять відігравати активну роль у врегулюванні систем ШІ. Вони мають брати участь у будь-яких глобальних або міжнародних механізмах нагляду за державним управлінням і врегулюванням ШІ.

Вони мають стежити за тим, щоб державне управління ШІ поважало демократичні цінності, а розвиток ШІ як технології відбивав різноманіття людей і культур.

Вони мають бути в авангарді обізнаності щодо галузі ШІ. Вони мають точно, вдумливо й критично досліджувати й висвітлювати вплив ШІ.

10. ІНДУСТРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ ЗБЕРІГАЄ СВОЇ ЕТИЧНІ Й ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ У ВЗАЄМОДІЯХ ІЗ ШІ-ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Доступ систем ШІ до журналістського контенту має бути скерований офіційними угодами, які захищають життєздатність журналістики як індустрії і спільні довгострокові інтереси медіа та журналістів. Власники систем ШІ мусять вказувати джерела інформації, поважати право на інтелектуальну власність і пропонувати суб’єктам авторського права справедливу компенсацію. Журналісти мають отримувати цю компенсацію шляхом чесної оплати їхньої праці. Власники систем ШІ також повинні вести прозорий і докладний облік журналістського контенту, використаного для навчання й роботи їхніх систем.

Власники авторського права мають дозволяти системам ШІ використовувати свій контент лише за умови, що це використання не порушує принципу доброчесності інформації й базових засад журналістської етики. Вони колективно закликають розробляти й застосовувати ШІ в спосіб, що гарантує якість, надійність і плюралістичність інформації.

Перекладено із сайту “Репортерів без кордонів

Liked the article?
Help us be even more cool!