HOTLINE(050) 447-70-63
We are available 24/7
Leave your contact details
and we contact you
Thank you for reaching out

Or contact us:

[email protected]

(050) 447-70-63

File a complaint

Чи варто боятися суду? Деталі позовної заяви

14.05.2012, 02:17
 1) найменування суду, до якого подається заява, наприклад: «Шевченківський районний суд міста Києва»;

 2) прізвище, ім’я, по-батькові позивача, а також ім’я представника позивача, якщо позовна заява подається представником; наприклад: «Петренко Петро Петрович»;

 3) поштова адреса позивача, номер засобів телефонного зв’язку, адреса електронної пошти (за наявності); наприклад: «01001, м. Київ, вул. Крупської, 8, кв. 1; тел. (044) 566-30-85; e-mail: [email protected]»;

 4) поштова адреса представника позивача, номер засобів телефонного зв’язку, адреса електронної пошти (за наявності), якщо позовна заява подається представником, наприклад адвокатом;

 5) ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи (якщо оскаржуються їх дії, рішення); наприклад: «Київська міська рада»;

 6) поштова адреса відповідача, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

 7) далі назва документа – «Позовна заява»;

 8) виклад обставин, якими ви обґрунтовуєте свої вимоги, тобто опис ситуації, що призвела до подання позову; наприклад: «01 листопада 2011 року я, Петренко Петро Петрович, звернувся до виконавчого комітету Київської міської ради з інформаційним запитом… станом на сьогоднішній день відповіді я не отримав… або отримав лист-відповідь, який містив неповну інформацію»;

 9) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, якою ви обґрунтовуєте свої вимоги, зокрема, копії документів тощо;

 10) зміст позовних вимог, тобто те, про що Ви просите суд вчинити щодо спору, відповідача тощо;

 11) у разі необхідності - клопотання про звільнення від сплати судового збору;

 12) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

КОМЕНТАР. Слід мати на увазі, що позовна заява з додатками подається в декількох екземплярах.

Докази? Будь ласка, докази!

Основними доказами у справі є будь-які документи, які стосуються справи. Сам запит, будь-які документи у справі, поштові конверти із відміткою дати, поштові описи до листів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції.

! ВАРТО ПАМ»ЯТАТИ. В адміністративних справах по доступу до інформації встановлена презумпція вини органу влади. Презумпція вини покладає на суб’єкта владних повноважень обов’язок аргументовано, посилаючись на докази, довести правомірність свого рішення, дії чи бездіяльності та спростувати твердження позивача про порушення його прав, свобод чи інтересів. Проте, застосування принципу презумпції винуватості суб’єкта владних повноважень не означає його автоматичного програшного становища у справі.

Ви повинні якомога детальніше у позовній заяві вказати всі обставини справи, до кого ви зверталися, із яким питанням, які відповідь отримали (чи не отримали), у чому полягає протиправність дій або бездіяльність відповідача та ін. Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених Кодексом, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків.

Liked the article?
Help us be even more cool!