HOTLINE(050) 447-70-63
We are available 24/7
Leave your contact details
and we contact you
Thank you for reaching out

Or contact us:

[email protected]

(050) 447-70-63

File a complaint

Інститут медіа права подав дві заяви до Європейського суду

14.10.2011, 01:37
Інститут Медіа Права направив дві заяви до Європейського суду з прав людини стосовно порушення державою статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує всім захист свободи вираження поглядів. ІМП свої заяви надіслав в кінці вересня 2011 року. Про це повідомляється на сайті інституту.
 
 

Перша заява до Європейського суду стосується оскарження рішень національних судів у справах Інституту медіа права проти Верховної Ради України щодо ненадання Верховною Радою відповіді на інформаційний запит щодо газети «Голос України». У цій заяві основний акцент робився на тому, що ІМП був неправомірно позбавлений можливості скористатися своїм правом отримання інформації. А відмова надати запитувану інформацію є прямим порушенням обов'язку органу влади надавати відповідь, який закріплений у національному законодавстві, а також у численних міжнародних угодах та конвенціях, зокрема Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Також ІМП посилається на справу 2009 року Társaság а Szabadságjogokért проти Угорщини (№ 37374/05).

 

Друга заява до Європейського суду також охоплює тему доступу до інформації: ІМП оскаржував рішення судів у справі проти Конституційного суду України стосовно відмови у наданні інформації за запитом. У цьому запиті ІМП просив надати висновки низки юридичних вишів, на які посилався Конституційний суд у своєму рішенні щодо конституційності парламентської коаліції.

 
В обох заявах у своїй аргументації до суду Інститут Медіа Права висловив чітку позицію, що відтоді як 11 вересня 1997 року українським урядом було ратифіковано Євроконвенцію, Україна, поруч із зобов’язаннями в контексті національного законодавства набула також безпосередніх обов’язків поважати, захищати та гарантувати конвенційні права в межах своєї юрисдикції. Відтак, оскільки в обох випадках мало місце пряме порушення права одержувати інформацію, український уряд не виконав своїх позитивних обов’язків щодо забезпечення можливості повноцінного здійснення прав громадської організації.
 
ІМІ
 
Liked the article?
Help us be even more cool!