Методологія моніторингу свободи слова


Загальна частина

  1. До Барометру свободи слова включаються випадки посягання на таку свободу, які зачіпають значний суспільний інтерес (порушення прав журналістів або осіб, які фактично виконують журналістські функції).

  2. Якщо випадок включає в себе дві та більше підкатегорії порушень, то даний випадок відноситься до тієї підкатегорії, яка є більш тяжкою. Підкатегорії в кожній з категорій нижче викладено в порядку зменшення їхньої тяжкості.

  3. Замах на певне порушення включається до відповідної підкатегорії порушень барометру разом з іншими порушеннями.

  4. Журналісти або особи, що виконують журналістські функції (далі - журналісти) – це особи, які збирають, обробляють, зберігають та/або поширюють інформацію на невизначене коло осіб.

Категорія 1. ФІЗИЧНА АГРЕСІЯ

Убивства. Убивства журналістів якщо є підстави вважати, що злочин пов’язано з свободою слова, журналістською діяльністю.

Затримання (протиправні утримання). Затримання представниками влади журналістів з мотивів реалізації ними  свободи вираження.

Викрадення. Протиправне (таємне або відкрите) захоплення, утримання і переміщення журналістів в Україні та за кордоном (в гарячих точках).

Побиття, напади. Побиттям вважається завдання журналісту тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, побоїв під час виконання журналістської діяльності, або пов’язаних з журн. діяльністю (напади на носіїв інформації, журналістів, які проводять розслідування, побиття, пов’язані з помстою за оприлюднення інформації). Пошкодження професійної техніки, яке поєднувалось з фізичним насиллям.

Погрози, залякування, переслідування. Телефонні погрози, погрози в листуванні, погрози при фізичному контакті, переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику (не пов’язане з фізичною агресією).

Пошкодження майна і напади на офіси ЗМІ (з метою залякування).

Пошкодження майна і напади на приміщення журналістів (з метою залякування). Перешкоджання законній журналістській діяльності. Втручання, спрямоване на припинення конкретної дії в рамках журналістської діяльності - перешкоди фіксуванню інформації. До цієї підкатегорії не включається перешкоджання з боку суб’єкта збиранню або поширенню його конфіденційної інформації, якщо відсутній суспільний інтерес до неї.

Категорія 2. ЦЕНЗУРА, ТЕМНИКИ, ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ.

Використання темників - змушування ЗМІ чи журналіста до порушення професійних стандартів на догоду певним силам, суб’єктам (напр., темники, редакційна політика лояльності до певного олігарха чи політсили).

Цензура. Контроль за змістом поширюваної інформації, зокрема з метою поширення чи непоширення певної інформації, замовчування суспільно необхідної інформації, накладення заборони на висвітлення окремих тем, показ окремих осіб або поширення інформації про них, заборона критикувати суб'єкти владних повноважень, крім випадків, установлених законом. Від непрямого тиску, темників дана підкатегорія відрізняється тим, що вплив здійснюється безпосередньо щодо інформації, а не редакційної політики ЗМІ в цілому.

Доступ журналістів до інформації. Протиправна відмова у задоволенні інформаційних запитів журналістів, відмова в наданні акредитації, дискримінаційне несправедливе обмеження доступу журналістів до суб’єктів владних повноважень (на підставі певного документу, а не просто фізичне обмеження входу).

Інші випадки цензури, темників, обмеження доступу до інформації

Категорія 3. НЕПРЯМИЙ ТИСК

Політичний тиск. Тиск на ЗМІ, журналістів з боку влади з застосуванням владних повноважень (проведення перевірок ЗМІ, внесення змін в статути державних/комунальних ЗМІ з метою звуження їхніх прав, звільнення неугодних редакторів державних/комунальних ЗМІ тощо). Метою тиску є змінити редакційну політику, взяти ЗМІ під контроль або закрити інформаційний канал. Від перешкоджання дана підкатегорія відрізняється тим, що йдеться про вплив на ЗМІ чи ін. особу загалом з метою отримання їх лояльності, а не про припинення конкретної дії по збору чи поширенню інформації.

Економічний тиск на ЗМІ. Дії з метою протиправного впливу на ЗМІ, вчинені комерційними структурами, приватними особами чи громадськими формуваннями (перепони в розміщенні реклами,  розповсюдженні тиражів, необґрунтована відмова друкарень друкувати ЗМІ).

Інші випадки непрямого тиску

Категорія 4. ІНТЕРНЕТ-ТИСК

Кібер-атаки на ЗМІ, журналістів і прирівняних до них осіб. ДДоС-атаки. Блокування веб-сайтів. Злами електронних поштових скриньок, профайлів журналістів в соцмережах тощо.

Інші випадки інтернет-тиску

Категорія 5. ЮРИДИЧНИЙ ТИСК

Порушення журналістської таємниці. Змушування журналістів розкрити джерела інформації або дані, які дозволяють їх ідентифікувати (журналіст проти своєї волі має це робити лише за рішенням суду).

Протиправні обшуки в домах журналістів, офісах ЗМІ з метою пошуку інформації, яка стосується професійної діяльності.  

Зловживання позовами проти ЗМІ. Позови, які можна кваліфікувати як тиск: з великою сумою компенсації моральної (немайнової шкоди) або інші зловживання правом на позов (подання багатьох позовів одночасно, штучна зміна підсудності справи).

Протиправне застосування арешту, інших санкцій

Інші випадки юридичного тиску

Категорія 6. ЗАХИСТ СВОБОДИ СЛОВА

Реакція влади на порушення свободи слова. Відкриття кримінальних проваджень за 171 статтею КК України, передання таких справ до суду, винесення судових вироків по цих справах. Тимчасово до цієї підкатегорії включаються випадки щодо кримінальних проваджень за іншими статтями КК, якщо вони стосуються перешкоджання журналістській діяльності, здійснюваної особою, яка не має формального журналістського статусу.

Реакція журналістської спільноти. Дії журналістів на підтримку або засудження колег або влади (акції протесту, солідарності, кампанії, бойкоти, акції та заяви медіа-організацій України та ін. країн)

Судові позови від журналістів, пов’язані  з професійною журналістською діяльністю.

Інші прояви захисту свободи словаcomments powered by Disqus