IMI

Гаряча лінія

Барометр свободи слова

Данi з початку 2018 року

Вбивства Побиття Перешкоджання Цензура Погрози

0

28

72

2

25

ІМІ застеріг Київську облраду від порушення прав журналістів та відкритості у проекті нового регламенту

Фото – zt-rada.gov.ua

14 листопада Інститут масової інформації передав для ознайомлення рекомендації щодо приведення окремих положень у проекті нового Регламенту Київської обласної ради у відповідність вимогам чинного законодавства, а саме Законів України “Про інформацію” та “Про доступ до публічної інформації”.

Проект нового Регламенту Київської обласної ради (КОР) оприлюднений на офіційному сайті КОР від 8 листопада 2017.

Експерти ІМІ звернули увагу, що в абзаці 3 статті 7 проекту Регламенту визначено, що у роботі сесії Ради, засіданнях її органів в установленому законодавством та актами Ради порядку можуть брати участь народні депутати України, уповноважені представники місцевих рад, органів виконавчої влади, трудових колективів, політичних партій, об’єднань громадян, засобів масової інформації, акредитованих при Раді, інші особи.

“Така норма значним чином звужує визначені чинним законодавством права представників ЗМІ, оскільки відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема законів України про інформацію, про місцеве самоврядування та про доступ до публічної інформації, можливість брати участь у таких заходах можуть брати усі представники ЗМІ, а не тільки акредитовані. Крім цього, і що найголовніше, відсутність акредитації, відповідно до положень ч. 1 ст. 26 Закону України “Про інформацію”, не може бути підставою для відмови журналістам бути присутніми на таких заходах”, – наголошує медіа-юрист ІМІ Максим Ратушний.

Також у статті 8 проекту Регламенту передбачено можливість акредитації при раді шляхом запровадження відповідного порядку про акредитацію, який має затверджуватися розпорядженням голови Ради.

Станом на сьогодні на офіційному веб-сайті Київської обласної ради з’явилося відповідне Положення про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Київській облраді, проте не вказані ані реквізити щодо прийняття та чинності такого положення, ані дані щодо його ухвалення.

Навесні 2017 року в рамках дослідження “Рада дружня до медіа: оцінка стану дотримання ЗУ “Про інформацію” у регламентах місцевих рад” Київська обласна ради надала ІМІ відповідь на інформаційний запит, у якому зазначалося, що у КОР відсутній документ, який регулює питання акредитації та відвідування представниками ЗМІ засідань ради.

Експерти ІМІ наголошують на важливості приведення вказаного питання у відповідність до чинного законодавства, оскільки за умови все ж таки відсутності порядку про акредитацію, самого застосування такої процедури, а також можливості вільного відвідування засідань Ради є можливим скасувати положення Регламенту, що передбачає здійснення процедури акредитації.

Якщо ж КОР таки прийняла Положення про акредитацію, то цей акт повинен відповідати всім вимогам статті 26 Закону України “Про інформацію”. Також є неприпустимою норма про надання можливості брати участь у відкритих заходах ради тільки акредитованим журналістам, як це наразі визначено у статті 7 проекту Регламенту.

Ще одне положення, що насторожило експертів ІМІ, – це можливість проведення закритого пленарного засідання (стаття 9 проекту Регламенту).

“Згідно до положень чинного законодавства, зокрема Закону України “Про доступ до публічної інформації”, обмежувати доступ та розглядати у закритому режимі варто окремі питання (а не робити закритим все пленарне засідання ради), і виключно у порядку, визначеному Закону України “Про доступ до публічної інформації” (прийняття такого рішення більшістю голосів має бути вмотивоване та прийняте у порядку обмеження доступу до інформації, передбаченого ст. 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації” – проведення так званого трискладового тесту для визначення можливості обмеження доступу до певної інформації)”, – прокоментував медіа-юрист ІМІ Максим Ратушний.

За результатами дослідження проекту Регламенту та з метою приведення положень Регламенту до вимог чинного профільного законодавства, ІМІ рекомендує КОР внести низку відповідних змін до проекту Регламенту, а саме:

  1. З абзацу третього статті 7 проекту Регламенту виключити слова “акредитованих при Раді”.
  2. Статтю 8 проекту Регламенту виключити повністю, за умови відсутності прийнятого Положення про акредитацію або ж за умови дійсності такого реалізувати попередній пункт змін та зауважити, що відсутність акредитації у журналіста, представника ЗМІ не може бути перешкодою для відвідування ним відкритих заходів, що проводяться суб’єктом владних повноважень.
  3. Назву статті 9 проекту Регламенту викласти у наступній редакції “Стаття 9. Розгляд на пленарних засіданнях Ради окремо визначених питань у закритому режимі”.
  4. Статтю 9 Регламенту викласти у наступній редакції: “У разі необхідності Рада може прийняти рішення про розгляд окремих питань у закритому режимі. Рішення про закритий розгляд окремих питань та обмеження доступу до такої інформації приймається більшістю голосів депутатів ради та здійснюється у порядку визначеному чинним законодавством, у тому числі і Закону України “Про доступ до публічної інформації” у частині обмеження доступу до інформації (ч. 2 ст. 6 Закону), в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законами України. При закритому розгляді окремих питань мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана Радою необхідною. Рішення щодо необхідності присутності таких осіб приймається більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів Ради. Головуючий при закритому розгляді окремих питань повідомляє депутатам про запрошених на це засідання осіб. Особам, які беруть участь у засіданні при закритому розгляді окремих питань, забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації. Наприкінці закритого розгляду окремих питань Рада приймає рішення щодо необхідності офіційного оприлюднення результатів голосування, прийнятих рішень та інших відомостей цієї закритої частини засідання. Підготовка протоколу такої частини засідання здійснюється відповідними структурними підрозділами виконавчого апарату Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань”.

Нагадаємо, 5 жовтня 2017 року в Києві ГО “Інститут масової інформації” презентував результати дослідження “Рада дружня до медіа: оцінка стану дотримання ЗУ “Про інформацію” у регламентах місцевих рад”.

У рамках проекту експерти ІМІ проаналізували регламенти 47 обласних та міських рад на предмет забезпечення прав журналістів та дотримання вимог Закону України “Про інформацію”. Дослідження показало, що із 47 місцевих рад понад третина (17 рад) порушують вимоги чинного законодавства щодо забезпечення прав журналістів. Тому експерти ІМІ розробили рекомендації для усунення проблемних моментів із регламентів цих 17 рад. Представники ІМІ у регіонах проконтролюють втілення в життя запропонованих рекомендацій.

Дослідження “Рада дружня до медіа” реалізоване в рамках проекту ІМІ “Блогери України проти корупції” за підтримки Freedom House.

Ще Наша діяльність